Αναλύουμε και εντοπίζουμε μη-φιλικό στη δυσχρωματοψία υλικό

Αξολογούμε το οπτικό σας υλικό βάση του πόσο φιλικοί είστε στη δυσχρωματοψία

Χρησιμοποιούμε ανεπτυγμένες τεχικές επεξεργασίας εικόνων καθορίζοντας τον δείκτη προσβασιμότητας του υλικού σας στη δυσχρωματοψία. Αυτή λαμβάνει υπόψη ενδεικτικά: Τον συνδυασμό των μη-φιλικών χρωμάτων στη δυσχρωματοψία μαζί, την χρωματοσύνδετη πληροφορία που είναι συνδεδεμένη με αυτά, την κατανομή τους πάνω στο υλικό, την συχνότητα εμφάνισής τους.

Πρέπει να ξέρετε τι πρέπει να μετατραπεί και τι όχι

Δεν είναι κάθε οπτικό υλικό μη φιλικό στη δυσχρωματοψία. Η παρουσία αποχρώσεων σύγχυσης μπορεί να μην είναι εμπόδιο στην κατανόηση από μέρους των ατόμων με δυσχρωματοψία αν δεν συνδέεται με μια ορισμένη χρωματοσύνδετη πληροφορία. Εμείς αναλύουμε αν τα γραφικά σας χρήζουν μετατροπής ή όχι και αναλόγως προτείνουμε συμβουλές για τα επόμενα βήματά σας

Πιστοποιήστε το φιλικό στη δυσχρωματοψία υλικό σας

Αν το περιεχόμενό σας δεν χρειάζεται κάποια περεταίρω τροποποίηση η μετατροπή, μπορεί να πιστοποιηθεί ως υλικό φιλικό στη δυσχρωματοψία και ενδεδειγμένο για χρήση προς το κοινό με δυσχρωματοψία. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες Ανάλυσης και Μετατροπών ChromaSwap© ώστε να αποκτήσετε 99% αποδοχή από την κοινότητα με δυσχρωματοψία

Νοιαστείτε για τις ανάγκες των ατόμων με δυσχρωματοψία

Όλοι πρέπει να λάβουν υπόψη την ανάγκη για κατάλληλα και διακριτά χρώματα προς τα άτομα με δυσχρωματοψία. Σχολεία και Φορείς πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την προσαρμογή μιας φιλικής στη δυσχρωματοψία στρατηγικής.

ChromaSwap Single Logo

Η ChromaSwap είναι εδώ για να σας κάνει φιλικούς στη δυσχρωματοψία

Είμαστε η πρώτη υπηρεσία μετατροπών σε υλικό φιλικό στα άτομα με δυσχρωματοψία, μια σταρτάπ με διακρίσεις για την κοινωνική προσφορά και ανάγκες του συνόλου. Η επιτυχία σας είναι βέβαιη

ΓΙΝΕΤΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Μπορούμε να οργανώσουμε μια συνάντηση ώστε να διαμορφώσετε τους στόχους κα τη στρατηγική σας ώστε να γίνετε φιλικοί στη δυσχρωματοψία με ένα βιώσιμο και αποδοτικό τρόπο

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά